C.V.

Spread the love

Media-adviseur, journalist, bladenmaker en hoofd-redacteur & eind-redacteur, opinievormer, thuis in technologie & industrie. 

Geboren op 12 april 1958 in Velsen (IJmuiden)

Adres: Scheijbeecklaan 51, 1942LW Beverwijk. E-mail: info@erwinvandenbrink.com, tel.: 0655198538

Competenties: Communicatieadvies, Hoofdredacteur, bladenmaker, all round journalist, factfinder, sterk in improviseren en dus nooit voor een gat te vangen. Door een uurtje brainstormen met mij verdwijnen problemen als sneeuw voor de zon en heeft u weer oplossingen in zicht. Ik ken de wereld van wetenschap, technologie en industrie als mijn broekzak maar ik ben journalistiek-inhoudelijk van veel markten thuis, met name veel financieel-economische en juridische ervaring. Begenadigd verhalenverteller, essayist, zeer belezen opinievormer. Grote algemene ontwikkeling en brede belangstelling en dus bedreven in het leggen van verbanden. Creatieve inspirator van bedrijven die focus op missie & visie zoeken. Leiding gegeven aan meerdere redacties tegelijkertijd; ervaren opleider in de journalistiek. Ik heb meer dan vijfendertig jaar ervaring in de journalistiek.

WERKERVARING

Oprichter Stichting The Soul of Europe, initiatiefnemer https://www.thesoulofeurope.com, v.a. 2020.

Media-adviseur bij BLDN B.V., Haarlem, v.a.2018.

Communicatieadviseur bij Lubbers de Jong PR ,  Amsterdam, 2016-2017.

Opinievormer Diverse recente opiniestukken over actuele kwesties in high end landelijke media. De Volkskrant, Het Financieele Dagblad, Liberaal Reveil (Zie https://www.scribd.com/erwin6van6den6brink#)

Initiatiefnemer/oprichter Mezzina Magazine Een multimediaal platform onder het motto ‘Europa, maar dan leuk’ omdat Europa een prachtig thema is om een band met je klanten te onderhouden en een nog niet ontdekt gat in de toeristische markt. Europa is namelijk het grootste culturele themapark ter wereld, een eldorado van cultuur, kunst, geschiedenis, architectuur, goed eten, mode, design, en al die andere zaken die het leven kwaliteit en zin geven. (zie www.mezzina.nl)

(Hoofd-)redacteur van Technologietijdschrift De Ingenieur 1994-2015. Redacteur van 1994-1998 en hoofdredacteur van 1998-2015. Tweewekelijks tijdschrift, oplage 40.000, ‘voor iedereen met een passie voor techniek’. Ledenblad van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Hoofdredacteur Natuurwetenschap en Techniek. Maandblad over wetenschap. Oplage 30.000. Van 2003 tot 2009.

Hoofdredacteur TECHNO! Zes keer per jaar verschijnend magazine oplage 70.000 dat c.c. onder techniekstudenten werd verspreid. Van 2006-2014.

Hoofdredacteur Technology Review, in licentie uitgegeven i.s.m. met MIT Boston (2003-2004)

Bedenker redactioneel concept van De Technologiekrant (2006).

Bedenker/organisator div. evenementen 2000-2014

  1. secureyourfuture.eu – Den Haag – maart 2013 tot december 2013. Concept bedacht in 2013 van een wedstrijd voor de beste multimediale toepassing op het gebied van veiligheid in opdracht van Hague Security Delta en Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).
  2. Essaywedstrijd Defensie & Veiligheid i.s.m. Koninklijk Instituut van Ingenieurs – Den Haag – 2012 tot 2012. Ik organiseerde in 2012 samen met de afdeling Defensie & Veiligheid van het KIVI en met HCSS (Hague Centre Strategic Studies) een opstelwedstrijd, ‘Hoe ziet defensie en veiligheid eruit in 2050’, uitmondend in een boekje. Presentatie op een mini-symposium aan minister Hillen van Defensie. Zie https://afdelingen.kivi.nl/defensieenveiligheid/PAG000009458/ Defensie-2050-minisymposium.html. En: http://issuu.com/vbku/docs/defensieveilig2050
  3. Bedenker van De Slibkrik. Januari 2009. Ik kan er op bogen dit als eerste te hebben bedacht en gepubliceerd: Je kunt het inklinkende laagveen omhoog pompen met baggerspecie, tussen de harde zandlaag en het veenpakket. Zo sla je twee vliegen in een klap. Er is een overschot aan baggerspecie uit uitgediepte waterbodem en onvoldoende bergingscapaciteit en het inklinkende veen vergroot het overstromingsrisico. Door het onder het veen te spuiten laat je het landschap aan de oppervlakte in tact, berg je de bagger op en verklein je het overstromingsrisico. (zie De Ingenieur 2 – 30 januari 2009 en De Ingenieur 12/13 van 11 JULI 2003, en De Ingenieur nummer 10 van 4 juni 2004, -27 en De Telegraaf van 4 juni 2004, voorpagina.)
  4. Initiatiefnemer/organisator Het Evacuatieplan. De Ingenieur publiceerde met enige regelmaat stukken over het overstromingsrisico van de z.g. dijkring 14, grofweg het gebied tussen de Rotterdamse Maas en het Noordzeekanaal. Ik was over evacuatie gaan nadenken door een publicatie van ir. Bas Jonkman en dr. Nathalie Asselman in het vakblad Land+Water. Dat leidde in 2008 tot een studie van De Ingenieur i.s.m. met onder meer Deltares naar de evacuatie van dat gebied bij een dijkdoorbraak. (Land + Water: Dijkdoorbraak bij Capelle zou meer dan 70.000 slachtoffers eisen) (17 oktober 2008, De Ingenieur nr. 16)
  5. Bedenker van Het Osmaal. De Ingenieur i.s.m. Ecofys – Amsterdam – april 2006 tot augustus 2006. Een gemaal dat ook energie levert. Is zoiets mogelijk op basis van osmose? De redactie van de ingenieur ging met dit idee aan de slag, bedacht het concept osmaal en vroeg adviesbureau Ecofys uit te rekenen of een zoutwaterkracht- centrale in IJmuiden haalbaar is op de plek van het huidige spuigemaal en hoeveel energie dat oplevert. Wat blijkt? Behalve het droog malen van een groot deel van Holland levert het osmaal stroom aan 170 000 huishoudens. Een nieuwe bron van duurzame energie. (7 APRIL 2006 DE INGENIEUR 5)
  6. Winnaar van De Glazen Griffioen, prijs Vrije Universiteit voor meest spraakmakende populaire wetenschapspublicatie. Tijdschrift Natuurwetenschap en Techniek, onder mijn hoofdredacteurschap – Amsterdam – december 2005. Met een spraakmakend verhaal over het klimaatdebat. De strekking daarvan is dat er nogal wat vraagtekens zijn te plaatsen bij het wetenschappelijk bewijs dat stelt dat de aarde opwarmt ten gevolge van menselijke activiteit. Die benadering van het onderwerp ging tegen de heersende opinie in en stuitte ook bij de redactie aanvankelijk op nog al wat weerstand. Als hoofdredacteur heb ik de redactie, aanvankelijk ook Marcel Crok, en de uitgever moeten overreden dat twijfel aan de klimaatwetenschap gegrond is. Voor mij was de journalistieke afweging vooral dat als iedereen schrijft ‘Hond bijt man’, wij moeten schrijven dat het ‘Man bijt hond’ is, en daar bleken ok best wel goede bronnen voor. Het is namelijk niet of zwart of wit.
  7. Bedenker en initiatiefnemer Ode aan de Techniek. De Ingenieur, uitgeverij Veen Media – Amsterdam – 2003 tot 2005. Ode aan de Techniek was een wedstrijd waarmee met name scholieren (profielwerkstukken) en bedrijven (presentaties e.d.) werden aangemoedigd een ode te brengen een aan technologietoepassing die de samenleving vooruithelpt. Voor het winnende bedrijf was er de Odebokaal, voor de klas met de winnende inzending een geldprijs. De manifestatie werd driemaal gehouden en duurde vanaf de start van de inzenddatum tot aan de prijsuitreiking ongeveer een studiejaar waarin er in elk nummer van De Ingenieur aandacht aan werd besteed.
  8. Rapport De Eindeloze Ether (2004). Draadloos breedband Internet kan omroepwereld op zijn kop zetten. Mobiele telefonie en breedbandinternet vormen een explosieve combinatie die de omroepwereld op zijn kop gaat zetten.
Telefonie, computernetwerken en media versmelten tot een Eindeloze Ether die ruimte biedt aan een oneindig aantal ‘kanalen’ voor radio- en/of televisie. Dit concept is uitgewerkt in het boek ‘De Eindeloze Ether’ uit 2004. Het boek gaat ook in op de nieuwe mogelijkheden die ontstaan voor media-initiatieven. Zie http://stt.nl/wp/wp-content/uploads/2013/03/STT_publicatie_de_eindeloze_ether.pdf

Luchtvaartredacteur ANP (redactie Fineco, redactie Amsterdam) Algemeen Nederlands Persbureau – Amsterdam – januari 1990 tot januari 1995. Verantwoordelijkheden: 
M.n. het volgens van alle ontwikkelingen rond de KLM, Fokker en Schiphol. Prestaties: 
Heel veel onderzoeksjournalistiek rondom de z.g. Bijlmerramp, het neerstorten van een ElAl-jumbo op de Bijlmer op 4 oktober 1992.

Redacteur-verslaggever Haarlems Dagblad – Haarlem – januari 1980 – januari 1989 (9 jaar 1 maand).

OPLEIDING School voor de journalistiek & communicatie – Utrecht 1978 tot 1981.

VAARDIGHEDEN WordPress, vaardig op Macbook en Windows, Engels, Duits, Frans, exacte vakken (Atheneum B) en economie.

Nevenactiviteiten. Vluchtelingenwerk Nederland, begeleider inburgering statushouders, IJmuiden, 2014-2017.

Technologie & Opinie

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed